วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

        ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว
 • มาตราแม่ กก
แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น
กระจก อ่านว่า กระ - จก พรรค อ่านว่า พัก
มัฆวาน อ่านว่า มัก - คะ - วาน สุนัข อ่านว่า สุ - นัก
 • มาตราแม่ กน
แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น
บานชื่น อ่านว่า บาน - ชื่น บริเวณ อ่านว่า บอ - ริ - เวน
ปัญญา อ่านว่า ปัน - ยา จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
เทศบาล อ่านว่า เทด - สะ - บาน พระกาฬ อ่านว่า พระ - กาน
 • มาตราแม่ กบ
แม่กบ คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น
ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ
กราฟ อ่านว่า กร๊าบ มณฑป อ่านว่า มน - ดบ
ลาบ อ่านว่า ลาบ อาภัพ อ่านว่า อา – พับ

 • มาตราแม่ กด

แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น
เสร็จ อ่านว่า เส็ด สมเพช อ่านว่า สม - เพด
ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
ประเสริฐ อ่านว่า ประ - เสิด ทายาท อ่านว่า ทา - ยาด

 • เสียงพยัญชนะท้าย (หรือตัวสะกด) มี 9 มาตรา ได้แก่

1. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
2. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
3. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
4. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
5. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
6. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
7. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
8. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
9. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กก ,2. แม่ กด ,3. แม่ กบ , 4. แม่ กน
- มาตราตัวสะกดตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กง 2. แม่กม ,3. แม่ เกย ,4. แม่ เกอว
สรุป เสียงพยัญชนะมี 44 รูป 21 เสียง

ที่มา :http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%94

21 ความคิดเห็น:

 1. มีประโยชน์มากจ้า เรื่อง นี้

  ตอบลบ
 2. เนื้อหา น่าสนใจ มีประโยชน์ในการเรียน

  ตอบลบ
 3. ฮ อยู่มาตราแม่อะไรหรอครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฮ เป็นตัวสะกดไม่ได้คับ

   ลบ
 4. มาตราตัวสะกดในภาษาแม้ว มีกี่ตัว

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ซื้อ ถือ สื่อ เป็นมาตราไหนคะ

  ตอบลบ
 7. แล้วตัว ฅ,ฃ ถ้าเด็กถามว่าทำไมไม่ในมาตราตัวจะกดละคะ
  จะตอบว่ายังไง

  ตอบลบ
 8. แล้วตัว ฅ,ฃ ถ้าเด็กถามว่าทำไมไม่ในมาตราตัวจะกดละคะ
  จะตอบว่ายังไง

  ตอบลบ
 9. โหพ่อเจ้าชู้ว่ะ ใช่ไม่ได้

  ตอบลบ
 10. ได้ความรู้นำไปประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 11. อยากทราบว่ามาตราตัวสะกดใดที่มีตัวสะกดมากที่สุดค่ะ

  ตอบลบ