วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย

        ตัวสะกด เป็นพยัญชนะที่ใช้บังคับเสียงท้ายคำ หรือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และมีเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดมีอยู่ 8 แม่ ได้แก่ แม่กง แม่กน แม่กม แม่กก แม่กด แม่กบ แม่เกย และแม่เกอว
 • มาตราแม่ กก
แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ก" เป็นตัวสะกด เช่น
กระจก อ่านว่า กระ - จก พรรค อ่านว่า พัก
มัฆวาน อ่านว่า มัก - คะ - วาน สุนัข อ่านว่า สุ - นัก
 • มาตราแม่ กน
แม่กน คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "น" เป็นตัวสะกด เช่น
บานชื่น อ่านว่า บาน - ชื่น บริเวณ อ่านว่า บอ - ริ - เวน
ปัญญา อ่านว่า ปัน - ยา จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
เทศบาล อ่านว่า เทด - สะ - บาน พระกาฬ อ่านว่า พระ - กาน
 • มาตราแม่ กบ
แม่กบ คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "บ" เป็นตัวสะกด เช่น
ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ
กราฟ อ่านว่า กร๊าบ มณฑป อ่านว่า มน - ดบ
ลาบ อ่านว่า ลาบ อาภัพ อ่านว่า อา – พับ

 • มาตราแม่ กด

แม่กด คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน "ด" เป็นตัวสะกด เช่น
เสร็จ อ่านว่า เส็ด สมเพช อ่านว่า สม - เพด
ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด จราจร อ่านว่า จะ - รา - จอน
ประเสริฐ อ่านว่า ประ - เสิด ทายาท อ่านว่า ทา - ยาด

 • เสียงพยัญชนะท้าย (หรือตัวสะกด) มี 9 มาตรา ได้แก่

1. แม่ ก กา คำที่ไม่มีตัวสะกด
2. แม่ กก (- k) / ก / ได้แก่ ก ข ค ฆ
3. แม่ กด (- t) / ด / ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ ศ ษ ส
4. แม่ กบ (- p) / บ / ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ
5. แม่ กน (- n) / น / ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ
6. แม่ กง (- n) / ง / ได้แก่ ง
7. แม่ กม (- m) / ม / ได้แก่ ม
8. แม่ เกย (- j) / ย / ได้แก่ ย
9. แม่ เกอว (- w) / ว / ได้แก่ ว
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กก ,2. แม่ กด ,3. แม่ กบ , 4. แม่ กน
- มาตราตัวสะกดตรงรูป 4 มาตรา ได้แก่ 1. แม่ กง 2. แม่กม ,3. แม่ เกย ,4. แม่ เกอว
สรุป เสียงพยัญชนะมี 44 รูป 21 เสียง

ที่มา :http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%94

23 ความคิดเห็น:

 1. มีประโยชน์มากจ้า เรื่อง นี้

  ตอบลบ
 2. เนื้อหา น่าสนใจ มีประโยชน์ในการเรียน

  ตอบลบ
 3. ฮ อยู่มาตราแม่อะไรหรอครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ฮ เป็นตัวสะกดไม่ได้คับ

   ลบ
 4. มาตราตัวสะกดในภาษาแม้ว มีกี่ตัว

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ซื้อ ถือ สื่อ เป็นมาตราไหนคะ

  ตอบลบ
 7. แล้วตัว ฅ,ฃ ถ้าเด็กถามว่าทำไมไม่ในมาตราตัวจะกดละคะ
  จะตอบว่ายังไง

  ตอบลบ
 8. แล้วตัว ฅ,ฃ ถ้าเด็กถามว่าทำไมไม่ในมาตราตัวจะกดละคะ
  จะตอบว่ายังไง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ก็ตอบว่าไม่มีคำไหนแล้วที่ใช้ตัวอักษรนี้สะกดในปัจจุบัน

   ลบ
 9. โหพ่อเจ้าชู้ว่ะ ใช่ไม่ได้

  ตอบลบ
 10. ได้ความรู้นำไปประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดีค่ะ

  ตอบลบ
 11. อยากทราบว่ามาตราตัวสะกดใดที่มีตัวสะกดมากที่สุดค่ะ

  ตอบลบ
 12. แม่กด ตก ฐ ไปค่ะ เช่น อิฐ โอฐ อูฐ

  ตอบลบ